/var/www/rtv4/rtv4/code/RTV4/Common.php:74:
array (size=36)
 'expirationDate' => string '3001-01-01 00:00:00' (length=19)
 'showDescription' => string 'Informativne oddaje Radia Maribor prinašajo ažurne, jasne, verodostojne in celovite informacije o dogajanju pri nas in po svetu. Novinarji in uredniki se poglobijo v aktualno dogajanje, prvotno novico podkrepijo s kompetentnimi izjavami, mnenji in komentarji.' (length=261)
 'id' => int 174754545
 'publishDate' => string '2021-02-17 14:47:40' (length=19)
 'showId' => string '139089420' (length=9)
 'broadcastDate' => string '2021-02-17 14:47:40' (length=19)
 'broadcast' => 
  array (size=5)
   'genre' => 
    array (size=0)
     empty
   'author' => string 'novinarji Radia Maribor' (length=23)
   'genreIds' => 
    array (size=0)
     empty
   'language' => string 'SLO' (length=3)
   'idec' => string '1977055' (length=7)
 'duration' => int 597
 'source' => string 'RAMB' (length=4)
 'recordingDate' => string '2021-02-17 14:51:02' (length=19)
 'broadcastDates' => 
  array (size=1)
   0 => string '2021-02-17 14:47:40' (length=19)
 'social' => 
  array (size=1)
   'email' => string 'dir.ramb@rtvslo.si' (length=18)
 'showThumbnail' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5.jpg' (length=78)
 'jwt' => string 'F19IdtYyMfzvFhpRZMNc3ioBFbKmzLa9n8gwKPIaIN8' (length=43)
 'showTypeId' => int 34
 'title' => string 'Do Popoldneva Radio Maribor ' (length=28)
 'linkedShows' => 
  array (size=0)
   empty
 'thumbnail_sec' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5.jpg' (length=78)
 'mediaType' => string 'audio' (length=5)
 'payTv' => 
  array (size=0)
   empty
 'showName' => string 'Do popoldneva' (length=13)
 'images' => 
  array (size=8)
   'orig' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5.jpg' (length=78)
   'fp1' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5_fp1.jpg' (length=82)
   'fp2' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5_fp2.jpg' (length=82)
   'fp3' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5_fp3.jpg' (length=82)
   'thumb' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5_thumb.jpg' (length=84)
   'show' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5_show.jpg' (length=83)
   'wide1' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5_wide1.jpg' (length=84)
   'wide2' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089420/dopopoldneva_5_wide2.jpg' (length=84)
 'length_min' => int 9
 'length_h' => string '09:57' (length=5)
 'length' => string '00:09:57' (length=8)
 'date' => string '17.02.2021' (length=10)
 'date_slo' => string '17. 2. 2021' (length=11)
 'stub' => string 'do-popoldneva' (length=13)
 'link' => string 'https://4d.rtvslo.si/arhiv/do-popoldneva/174754545' (length=50)
 'showLink' => string 'https://4d.rtvslo.si/oddaja/do-popoldneva/139089420' (length=51)
 'showLinkBySource' => string 'https://www.rtvslo.si/radio/oddaja/do-popoldneva/139089420' (length=58)
 'canonical' => 
  array (size=2)
   'domain' => string 'https://365.rtvslo.si' (length=21)
   'path' => string '/arhiv/do-popoldneva/174754545' (length=30)
 'show_stats' => int 0
 'user_ip' => string '52.203.18.65' (length=12)
 'user_id' => boolean false
 'broadcastDisc' => int 0