/var/www/rtv4/rtv4/code/RTV4/Common.php:74:
array (size=35)
 'showTypeId' => int 34
 'linkedShows' => 
  array (size=0)
   empty
 'title' => string 'Opoldnevnik' (length=11)
 'mediaType' => string 'audio' (length=5)
 'thumbnail_sec' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d.jpg' (length=78)
 'payTv' => 
  array (size=0)
   empty
 'showName' => string 'Opoldnevnik' (length=11)
 'showThumbnail' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d.jpg' (length=78)
 'jwt' => string 'QohJsjTV_z2kBmMCxpFaqHJH6IBficTqLx8wxduLdOs' (length=43)
 'showId' => string '106615852' (length=9)
 'broadcastDate' => string '2021-04-01 12:30:00' (length=19)
 'broadcast' => 
  array (size=3)
   'idec' => string '2071554' (length=7)
   'genre' => 
    array (size=0)
     empty
   'genreIds' => 
    array (size=0)
     empty
 'duration' => int 852
 'source' => string 'RAKP' (length=4)
 'broadcastDates' => 
  array (size=1)
   0 => string '2021-04-01 12:30:00' (length=19)
 'recordingDate' => string '2021-04-01 13:33:02' (length=19)
 'expirationDate' => string '3001-01-01 00:00:00' (length=19)
 'showDescription' => string 'Opoldnevnik ob 12.30 prinaša pregled dopoldanskega dogajanja. S prispevki se oglasijo novinarji in dopisniki s terena, pripravimo tudi pregled vesti, o katerih poročajo agencije.' (length=180)
 'id' => int 174765289
 'publishDate' => string '2021-04-01 13:00:00' (length=19)
 'images' => 
  array (size=8)
   'orig' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d.jpg' (length=78)
   'fp1' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d_fp1.jpg' (length=82)
   'fp2' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d_fp2.jpg' (length=82)
   'fp3' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d_fp3.jpg' (length=82)
   'thumb' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d_thumb.jpg' (length=84)
   'show' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d_show.jpg' (length=83)
   'wide1' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d_wide1.jpg' (length=84)
   'wide2' => string 'https://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/106615852/opoldnevnik_4d_wide2.jpg' (length=84)
 'length_min' => int 14
 'length_h' => string '14:12' (length=5)
 'length' => string '00:14:12' (length=8)
 'date' => string '01.04.2021' (length=10)
 'date_slo' => string '1. 4. 2021' (length=10)
 'stub' => string 'opoldnevnik' (length=11)
 'link' => string 'https://4d.rtvslo.si/arhiv/opoldnevnik/174765289' (length=48)
 'showLink' => string 'https://4d.rtvslo.si/oddaja/opoldnevnik/106615852' (length=49)
 'showLinkBySource' => string 'https://www.rtvslo.si/radio/oddaja/opoldnevnik/106615852' (length=56)
 'canonical' => 
  array (size=2)
   'domain' => string 'https://365.rtvslo.si' (length=21)
   'path' => string '/arhiv/opoldnevnik/174765289' (length=28)
 'show_stats' => int 0
 'user_ip' => string '52.203.18.65' (length=12)
 'user_id' => boolean false
 'broadcastDisc' => int 0